Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 απόφασης ΥΕΘΑ Διοικητικά και αλλά ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρα και οξέα κοινωνικά προβλήματα (ΦΕΚ Β΄ 1139/3-6-11)

Συνημμένα